Information om udbud

Titel:
Støtte til Europa-Kommissionens politik vedrørende store rovdyr under habitatdir...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
18/05/2012
Frist for modtagelse af bud:
03/07/2012
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
ENV.B.3/SER/2012/0026
Støtte til Europa-Kommissionens politik vedrørende store rovdyr under habitatdirektivet.
Kontrahenten vil støtte Kommissionen i udviklingen af et EU-initiativ til fredning og bæredygtig forvaltning af store rovdyrsarter.Det vil gennemgå bevaringsstatus for store rovdyrsgrupper i Europa; det vil opsummere og drage konklusioner fra de ca. 70 LIFE Nature-projekter and nogle relevante klagesager om store rovdyr; det vil identificere og undersøge mulige problemer/brister og gode praksisser i forbindelse med medlemslandenes gennemførelse af Kommissionens vejledningsdokument vedrørende niveaustyring af grupper af store rovdyr; det vil omfatte relevans af konfliktløsning/minimeringsmetodologier udviklet af samfundsvidenskabsfolk og gode praksisser, der vil kunne anvendes i situationer med konflikter mellem mennesker og store rovdyr; at identificere fællestræk for dagsordener og elementer til en dialog med interessenter, det vil forberede et omfattende dokument og andre materialer til diskussion med interessenter og vil bistå med tilrettelæggelsen af en workshop.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
18/05/2012 00:00
Finder ikke anvendelse
03/07/2012 16:00
18/07/2012 00:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2012/S 94-154452
Udbudsbekendtgørelse
18/05/2012 00:00