Information om udbud

Titel:
Administrativ og teknisk bistand til gennemførelse af komponent 3 — strafferetli...
Ordregivende myndighed:
European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
Dato for offentliggørelse på Ted:
16/03/2021
Frist for modtagelse af bud:
30/04/2021
Status:
Lukket
Information
CEPOL/PR/OP/2021/001
Administrativ og teknisk bistand til gennemførelse af komponent 3 — strafferetlig indsats i forbindelse med CT INFLOW-projektet
Cepol søger at gennemføre komponenten vedrørende strafferetlig indsats i forbindelse med projektet »Forbedring af informationsmæssig og strafferetlig reaktion på terrorisme i Mellemøsten og Nordafrika (CT INFLOW)« via en specialiseret enhed. Den specialiserede enhed skal have troværdig, dokumenteret erfaring med kapacitetsopbygning af retsvæsenet i tredjelande. De gennemførte aktiviteter skal føre til forbedrede strafferetlige systemer, der kan samarbejde regionalt og internationalt for at give deres borgere sikkerhed og samtidig sikre overholdelse af folkeretten, menneskerettighederne og retsstatsprincippet.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
1400000.00 EUR
1400000.00 EUR
80500000
HU
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
79997000
79400000
79996000
73000000
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
16/03/2021 00:00
30/04/2021 10:30
03/05/2021 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 052-129737
Udbudsbekendtgørelse
16/03/2021 00:00