Information om udbud

Titel:
Undersøgelse vedrørende EFSA's tiltrækningskraft som arbejdsplads og udvikling a...
Ordregivende myndighed:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
04/02/2021
Frist for modtagelse af bud:
08/03/2021
Status:
Lukket
Information
OC/EFSA/HUCAP/2021/01
Undersøgelse vedrørende EFSA's tiltrækningskraft som arbejdsplads og udvikling af EFSA's strategi for arbejdsgiverbranding
EFSA søger at identificere en erfaren partner, der kan hjælpe agenturet med at forstå årsagen til, at ansøgere fra visse medlemsstater ikke ansøger om EFSA's ledige stillinger (parti 1).Hjælpe EFSA med at identificere en partner, der kan støtte udviklingen af arbejdsgiverens brandingstrategi (parti 2).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
2
Offentlig kontrakt
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
320000.00 EUR
79414000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
04/02/2021 00:00
08/03/2021 14:30
09/03/2021 14:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Forskningsundersøgelse vedrørende EFSA's tiltrækningskraft som arbejdsplads
Formålet med forskningsundersøgelsen er både at evaluere agenturets tiltrækningskraft og at forstå, hvad der motiverer eller forhindrer fagfolk i EU i at slutte sig til EFSA.De motiverende faktorer skal måles objektivt af kontrahenten.Resultaterne af forskningsundersøgelsen skal anvendes af EFSA med henblik på at styrke dens brandingindsats og kommunikationskanaler i udvalgte EU-lande.
Parti 2
Udvikling af EFSA's strategi for arbejdsgiverbranding
Gennem udvikling af en ny arbejdsgiverbrandingstrategi og indførelsen af nye ansættelsesordninger ønsker EFSA at nå følgende mål:• Øge EFSA's synlighed som en foretrukken arbejdsgiver.Et stærkt arbejdsgiverbrand vil hjælpe med at opretholde og fremme EFSA's image som et tiltrækkende arbejdssted for fremtidige ansøgere såvel som EU-medlemsstaters referencepunkt for fødevaresikkerhed. Det vil også hjælpe EFSA med at skabe opmærksomhed i omverdenen om dets ansattes præstationer.EFSA ønsker at blive »knudepunktet« for fagfolk inden for fødevaresikkerhed, en foretrukken arbejdsplads, hvor fagfolk gerne vil arbejde, enten midlertidigt eller permanent.• Forbedring af EFSA's geografiske medarbejderbalance.Den nye strategi for arbejdsgiverbranding skal fokusere på EFSA's branding- og formidlingsstrategier i specifikke EU-medlemsstater: stater af strategisk betydning for agenturet og stater, hvorfra EFSA i øjeblikket tiltrækker meget få ansøgere.• Styrkelse af vores forskellige ansættelsesordningers opsøgende arbejde.Ud over at ansætte personale, der udelukkende arbejder for EFSA, tilbyder agenturet også ansættelsesordninger, der gør det muligt for unge fagfolk og eksperter midlertidigt at komme ind i EFSA, undertiden sideløbende med deres nuværende beskæftigelse. Vi vil gerne finjustere disse forskellige ordninger yderligere og udvikle nye strategier for at hjælpe med at målrette de underrepræsenterede nationaliteter hos EFSA.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 024-057191
Udbudsbekendtgørelse
04/02/2021 00:00