Information om udbud

A NEW VERSION OF THE FINANCIAL FORM TO BE USED HAS BEEN UPLOADED IN SUBSTITUTION OF THE OLD ONE.
Titel:
Rammeaftale vedrørende simultantolkningstjenester til Det Europæiske Regionsudva...
Ordregivende myndighed:
European Committee of the Regions
Dato for offentliggørelse på Ted:
09/02/2021
Frist for modtagelse af bud:
12/03/2021
Status:
Lukket
Information
CDR/MEM/3/2021
Rammeaftale vedrørende simultantolkningstjenester til Det Europæiske Regionsudvalgs onlinemøder
Genstanden for dette udbud er en rammeaftale vedrørende simultantolkningstjenester til Det Europæiske Regionsudvalgs onlinemøder.Regionsudvalget støtter flersprogethed i både skriftlig og mundtlig kommunikation. Med henblik herpå yder Regionsudvalget tolkning til sine politiske møder og konferencer ved hjælp af eksterne leverandører.I forbindelse med Covid-19-krisen har Regionsudvalget så vidt muligt besluttet at afholde fjernmøder med tolkning ved hjælp af en fjernmødeplatform for at sikre flersprogethed og samtidig beskytte konferencers tolke, teknikere og personale. Formålet med denne aftale er at stille sådanne tjenesteydelser til rådighed, når og hvor det er nødvendigt, i den krævede mængde og kvalitet.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx
Laveste pris
1230000.00 EUR
79540000
BE100
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
09/02/2021 00:00
12/03/2021 23:59
15/03/2021 11:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 027-065663
Udbudsbekendtgørelse
09/02/2021 00:00