Information om udbud

Titel:
Lettelse af grænseoverskridende datastrømme i det digitale indre marked: undersø...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dato for offentliggørelse på Ted:
28/05/2015
Frist for modtagelse af bud:
17/07/2015
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
SMART 2015/0054.
Lettelse af grænseoverskridende datastrømme i det digitale indre marked: undersøgelse vedrørende begrænsninger på datalokalisering - SMART 2015/0054.
1. Hovedformålet med undersøgelsen er at analysere juridiske og ikke-juridiske barrierer for medlemsstaters praksisser, der hindrer den frie strøm af data inden for Den Europæiske Union med henblik på at bidrage til den bæredygtige udvikling af et digitalt indre marked.2. Med undersøgelsen skal der udarbejdes en metodologi, der gennemgår og kortlægger de overensstemmelsesforpligtelser, som er fastlagt på forskellige niveauer (f.eks. retsakter, der er udstedt på forskellige niveauer osv.) inden for Den Europæiske Union (i alt 28 medlemsstater).3. Undersøgelsen skal give en analytisk ramme, der muliggør definition af forskellige begreber af hindringer for den fri datastrøm (A. overholdelse af forpligtelser såsom A.1 direkte hindringer og A.2 indirekte hindringer og B. krav, der ikke vedrører en overensstemmelsesforpligtelse såsom brugerpræferencer f.eks. holdninger og bekymringer med hensyn til cloud computing (vedtagelse af cloud)).4. Den analytiske ramme bør også suppleres med eksempler fra medlemsstater, som skal identificeres i i) forskellige sektorer for at fastslå, hvor de ofte bruges og klassificeres, ii) datatyper, iii) type og niveau af lovgivningsdokumenter, der opstiller disse.5. Undersøgelsen skal også gennemgå en fælles forståelse af datakravene i medlemsstaterne med henblik på at afgøre, hvilken type data disse krav normalt henviser til, og forstå deres krævede forsikringer, set fra juridiske, teknologiske og håndhævelsesmæssige perspektiver.6. Undersøgelsen skal analysere og fremsætte kvantitative skøn over hindringerne for cloud computing identificeret i medlemsstaterne såsom formelle krav (dvs. begrænsninger på datalokalisering) og omkostninger og fordele som følge af overgangen fra formelle til funktionelle krav (dvs. adgang til data med henblik på revision eller anvendelse af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger osv.).7. Der skal anbefales funktionelle krav (f.eks. sikkerhedsforanstaltninger), der kan erstatte formelle krav (såsom krav til datalokalisering) for at lette grænseoverskridende datastrømme.8. Undersøgelsen skal give anbefalinger til nye politiske koncepter for at lette grænseoverskridende datastrømme i Den Europæiske Union.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
28/05/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
17/07/2015 16:00
31/07/2015 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 105-189918 Berigtigelse 03/06/2015 00:00
2015/S 101-183507 Udbudsbekendtgørelse 28/05/2015 00:00