Information om udbud

Titel:
Rammeaftale vedrørende kvantitative og kvalitative socialforskningsmetoder til s...
Ordregivende myndighed:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
24/02/2021
Frist for modtagelse af bud:
21/04/2021
Status:
Lukket
Information
OC/EFSA/COM/2021/01
Rammeaftale vedrørende kvantitative og kvalitative socialforskningsmetoder til støtte for en »målgruppen først«-tilgang og forbedret brugererfaring inden for risikokommunikation
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er det ledende EU-organ for dette udbud.Følgende EU-organer tilslutter sig denne indkaldelse:— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)— Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme — ECDC— Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)— Det Europæiske Miljøagentur (EEA).Formålet med denne udbudsprocedure er at indgå flere rammeaftaler i fire partier:• Parti 1 — Tjenesteydelser vedrørende primær dataindsamling (se afsnit 1.2.1)• Parti 2 — Tjenesteydelser vedrørende sekundær dataindsamling og -analyse (se afsnit 1.2.2)• Parti 3 — Tjenesteydelser vedrørende ad hoc-baserede målinger af offentlighedens opfattelse (se afsnit 1.2.3)• Parti 4 — Brugerforskning og evaluering af anvendelighed (se afsnit 1.2.4).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
4
Rammeaftale
3,740,000.00 EUR
79315000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
24/02/2021 00:00
21/04/2021 14:30
22/04/2021 14:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Tjenester vedrørende primær dataindsamling
En præcis beskrivelse af tjenesteydelserne vil blive offentliggjort i udbudsspecifikationerne for det offentlige udbud.
Parti 2
Tjenester vedrørende sekundær dataindsamling og -analyse
En præcis beskrivelse af tjenesteydelserne vil blive offentliggjort i udbudsspecifikationerne for det offentlige udbud.
Parti 3
Tjenesteydelser i forbindelse med ad hoc-baserede målinger af offentlighedens opfattelse
En præcis beskrivelse af tjenesteydelserne vil blive offentliggjort i udbudsspecifikationerne for det offentlige udbud.
Parti 4
Brugerforskning og evaluering af anvendelighed
En præcis beskrivelse af tjenesteydelserne vil blive offentliggjort i udbudsspecifikationerne for det offentlige udbud.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 062-156118
Berigtigelse
30/03/2021 00:00
2021/S 056-140312
Berigtigelse
22/03/2021 00:00
2021/S 038-093880
Udbudsbekendtgørelse
24/02/2021 00:00