Information om udbud

Titel:
Udbud nr. 06A050/2015/M012 - Rammekontrakt om arbejder og vedligeholdelse vedrør...
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
06/02/2016
Frist for modtagelse af bud:
Finder ikke anvendelse
Status:
Åben
Information
06A050/2015/M012.
Udbud nr. 06A050/2015/M012 - Rammekontrakt om arbejder og vedligeholdelse vedrørende brandsikkerhed i Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles.
Sigtet med denne kontrakt er indgåelse af 1 eller flere (1 pr. parti) rammekontrakt(er) om udførelse af arbejder og vedligeholdelse vedrørende brandsikkerhed — branddetektering, brandalarm og brandbekæmpelse — i Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles.Kontrahenten skal installere, programmere og vedligeholde nye branddetekterings-, brandalarm- og brandbekæmpelsessystemer.Europa-Parlamentets bygningsvedligeholdelsestjenester i Bruxelles ønsker en kontrahent, der skal fungere som eneste kontakt og passer på følgende profil:— være producent inden for branddetektering og brandalarmer. Denne kapacitet skal være intern hos kontrahenten og kan ikke løses eksternt— være producent eller underkontrahere produktion inden for brandbekæmpelse— være i stand til at tage ansvar for udførelsen af arbejds- og vedligeholdelsesopgaver vedrørende branddetektering, brandalarm og brandbekæmpelse— koordinere med Europa-Parlamentets øvrige tredjeparter, interne tjenestegrene eller kontrahenter, der har ansvar for installering eller vedligeholdelse af teknisk udstyr, der vedrører branddetektering, brandalarm og brandbekæmpelse— rådgive Europa-Parlamentets bygningsvedligeholdelsestjenester med henblik på opfyldelse og overholdelse af kontraktens mål.I hele kontraktens løbetid skal det sikres, at der er omvendt kompatibilitet mellem alle systemer og alt udstyr, der indgår i branddetektering, brandalarm og brandbekæmpelse, når det nye udstyr og de nye systemer idriftsættes.Kontrakten omfatter alle bygninger, der huser Europa-Parlamentet i Bruxelles, og er opdelt i 2 partier. Ansøgere kan enten afgive bud på 1 af de 2 partier (parti 1, parti 2) eller på begge partier (parti 1 og parti 2).Det første parti (parti 1) udgør indledningsvis et samlet etageareal på ca. 362 000 m2 (inklusive kældre) fordelt på 4 bygninger. Det andet parti (parti 2) udgør indledningsvis et samlet etageareal på ca. 300 000 m2 (inklusive kældre) fordelt på 12 bygninger. I kontraktens løbetid forbeholder Europa-Parlamentet sig ret til at trække bygninger ud af eller tilføje bygninger til hvilket som helst af de 2 partier.
Bygge- og anlægsarbejder
Begrænset
Åben
Aktiveret
Tidslinje
06/02/2016 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
23/03/2016 17:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Parti 1
Udførelse af arbejder inklusive vedligeholdelse vedrørende brandsikkerhed i Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles (ca. 362 000 m2):• Altiero Spinelli (ASP) (ca. 286 000 m2)• Willy Brandt (WIB + BQL) (ca. 38 000 m2)• József Antall (JAN) (ca. 38 000 m2).
Parti 2
Parti 2
Udførelse af arbejder inklusive vedligeholdelse vedrørende brandsikkerhed i Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles (ca. 300 000 m2):• Paul-Henri Spaak (PHS) (ca. 84 000 m2)• Square de Meeûs (SQM) (ca. 56 000 m2)• Wilfried Martens (WIM) (ca. 41 000 m2)• Atrium (ATR) (ca. 33 000 m2)• Wiertz (WIE) (ca. 18 000 m2)• Montoyer 75 (MOY), Huset for Europæisk Historie (MHE), Trèves (TRI), Remard (RMD), Montoyer 30 (MTS), Montoyer 70 (MTY), Wayenberg (WAY) (hver mellem 4 000 og 12 000 m2).
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 056-092685
Berigtigelse
19/03/2016 00:00
2016/S 026-041170
Udbudsbekendtgørelse
06/02/2016 00:00