Information om udbud

Titel:
Cybervold mod kvinder
Ordregivende myndighed:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Dato for offentliggørelse på Ted:
18/03/2021
Frist for modtagelse af bud:
27/04/2021
Status:
Lukket
Information
EIGE/2021/OPER/02
Cybervold mod kvinder
Det overordnede formål med undersøgelsen er at bidrage til bedre oplyste og evidensbaserede politikker og foranstaltninger i forbindelse med en effektiv indsats mod cybervold mod kvinder. Målet er at bistå EU's institutioner og alle EU's medlemsstater med at indsamle flere beviser på cybervold mod kvinder.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
230,000.00 EUR
230,000.00 EUR
73000000
LT
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
18/03/2021 00:00
27/04/2021 10:00
28/04/2021 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 054-134957
Udbudsbekendtgørelse
18/03/2021 00:00