Information om udbud

Titel:
Beskatning af SMV'er i Europa - en empirisk undersøgelse af den gældende selskab...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dato for offentliggørelse på Ted:
31/05/2012
Frist for modtagelse af bud:
27/07/2012
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
186/PP/ENT/CIP/12/F/S01C24
Beskatning af SMV'er i Europa - en empirisk undersøgelse af den gældende selskabsbeskatning for SMV'er sammenlignet med store virksomheder.
En ulempe for SMV'er er deres sparsomme finansielle og personalemæssige ressourcer. Mens store virksomheder har adgang til ekspertrådgivning på forskellige økonomiske områder såsom finansiering, beskatning og virksomhedsinfrastrukturer, for at optimere deres nettoindtægter, er SMV'er stillet over for 3 større hindringer for deres virksomhed: adgang til kapital, omkostninger forbundet med overholdelse af skatteregler og den administrative byrde. Dette stiller SMV'er meget ugunstigt og kan udgøre en hæmsko for deres vækst. Beskatning udgør yderligere et forviklet område, som SMV'er skal forholde sig til. Spørgsmål vedrørende beskatning overdrages således ofte til eksterne skatterådgivere, fordi SMV'er almindeligvis ikke har adgang til intern skatteekspertise, der kunne bidrage til en optimering af deres skattemæssige forhold Som oftest antages det, at SMV'er betaler forholdsmæssigt højere skatter end konkurrerende større virksomheder, men det kan samtidigt konstateres, at SMV'er i mange lande drager fordel af et lavere beskatningsniveau som følge af specifikke skattefradragsordninger, forsknings- og udviklingsfremmende tiltag osv. Disse skattemæssige fordele kan dog vise sig at være til direkte gene for SMV'er i deres bestræbelser på at udvide deres virksomhed ud over de grænser, der er sat for at opnå skattelempelser. Det er vigtigt for SMV'er at kunne opbygge deres egenkapital, eftersom en svag finansiel stilling gør SMV'er mere udsatte i perioder med økonomisk tilbagegang og desuden forværrer problemer forbundet med strukturelle ændringer, virksomhedsomlægninger og adgang til finansiering. Grundlæggende bør SMV'er ikke være konkurrencemæssigt dårligere stillet i henseende til beskatning og finansiering osv. end større virksomheder. I betragtning af det vækstpotentiale, som SMV'er har i vores økonomi, og den mulige anknytning til spørgsmålet om beskatning, anses det for nødvendigt at foretage en erhvervsbeskatningsundersøgelse, bl.a. på området for god praksis, med anvendelse på SMV'er inden for de ikkefinansielle erhverv. Undersøgelsens formål er bl.a. at analysere de erhvervsbeskatningsregler, der finder anvendelse på SMV'er, at påpege mulige forskelle i behandlingen af SMV'er på beskatningsområdet i forhold til større virksomheder og at vurdere indvirkningen heraf på SMV'ers finansielle situation og vækstpotentiale.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
31/05/2012 00:00
27/07/2012 23:59
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
27/07/2012 23:59
05/09/2012 00:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2012/S 102-169282 Udbudsbekendtgørelse 31/05/2012 00:00