Information om udbud

Titel:
Gennemgang af habitater på græsarealer og udvikling af distributionskort over ha...
Ordregivende myndighed:
European Environment Agency (EEA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
30/04/2015
Frist for modtagelse af bud:
12/06/2015
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
EEA/NSV/15/005.
Gennemgang af habitater på græsarealer og udvikling af distributionskort over habitater på hede/i kratbevoksning i henhold til EUNIS' habitatklassifikation.
EU's og de globale biodiversitetsmål for 2020 sigter mod en styrket kapacitet i forbindelse med overvågning, indberetning og vurdering inden for biodiversitetsområdet. En gennemgang af de eksisterende værktøjer til beskrivelse af biodiversitetselementerne på europæisk plan udgør en nødvendig forberedelsesforanstaltning for at kunne opfylde de behov, der er forbundet med de nye biodiversitetsmål.EEA driver et biodiversitetsdatacenter. Her offentliggøres de europæiske datasæt og -oplysninger om steder, arter og habitater i Europa. I kombination med datasættene fra andre miljødatacentre understøtter disse datasæt evalueringen af de foreliggende fremskridt for opnåelse af biodiversitetsmålene som vist i biodiversitetsinformationssystemet for Europa (BISE).EEA har udviklet habitatklassifikationen under EU-naturinformationssystemet (EUNIS) og vedligeholder denne som del af biodiversitetsdatacentret. EUNIS-habitatklassifikationen har til formål at stille et paneuropæisk referencesæt til rådighed inden for habitatenheder med en fælles enhedsbeskrivelse inden for en hierarkisk klassifikation. Dette skal sikre opfyldelsen af specifikke mål og understøtte specifikke anvendelser i forbindelse med den europæiske biodiversitetsovervågning og -indberetning. Disse anvendelser omfatter indberetning til gennemførelse af EU's habitatdirektiv og Bernkonventionen og levering af information i forbindelse med den fælles landbrugspolitik og de regionale udviklingsfonde. Der er ligeledes brug for en europæisk standardliste over habitattyper til gennemførelse af INSPIRE-direktivet, idet andre nationale eller regionale klassifikationer skal henvise til denne for at være sammenlignelige.Ud over ovenstående deltager EEA i kortlægningen og vurderingen af økosystemtjenesterne og fordelene ved disse i Europa (MAES), en aktivitet inden for rammerne af EU's biodiversitetsstrategi. I forbindelse med denne aktivitet og til støtte for økosystemvurderingen i Europa er det nødvendigt at udvikle en dokumentations-, overvågnings- og vurderingsbase for habitaters kvalitet i Europa. Dette skal ske gennem en analyse af de eksisterende data om overvågning af »in situ«-vegetation i henhold til EUNIS-habitatklassifikationen.Tjenesterne, der skal ydes, er opdelt i 2 arbejdspakker:arbejdspakke 1: gennemgang af EUNIS — habitater på græsarealer af niveau 3arbejdspakke 2: distributionskort over og beskrivelser af habitater på hede/i kratbevoksning.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
30/04/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
12/06/2015 16:00
19/06/2015 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 084-148651
Udbudsbekendtgørelse
30/04/2015 00:00