Information om udbud

Titel:
Levering af fysiske sikkerhedstjenester
Ordregivende myndighed:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
23/03/2021
Frist for modtagelse af bud:
05/07/2021
Status:
Lukket
Information
ENISA F-CSS-21-T18
Levering af fysiske sikkerhedstjenester
Tjenesteydelserne, der skal dækkes af denne kontrakt, skal dække (for parti 1) alle aspekter vedrørende levering af sikkerhedstjenester i den ordregivende myndigheds lokaler. Derudover kræves der (for parti 2) løbende vedligeholdelsestjenester for alt installeret sikkerheds- og sikringsudstyr.
Tjenesteydelser
Begrænset
Lukket
Aktiveret
Alle partier
2
Rammeaftale
800000.00 EUR
79710000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
23/03/2021 00:00
05/07/2021 18:00
19/04/2021 18:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Sikkerhedsvagttjenester
ENISA har behov for vagttjenester til sine to kontorlokaler i Athen og på Kreta i Grækenland. Tjenesteydelserne omfatter kontrol af besøgendes adgang til lokalerne, levering af receptionsskranketjenester, overvågning og patruljering af lokalerne med henblik på at forebygge og reagere på enhver indtrængen, beskadigelse af ejendom eller angreb på personer eller ejendom.
Parti 2
Vedligeholdelse af sikkerheds- og sikringssystemer
ENISA kræver løbende vedligeholdelse af alt installeret sikkerheds- og sikringsudstyr, såsom:• intern tv-overvågning (CCTV)• systemer til detektering af indtrængen (IDS — Intrusion Detection System)• adgangskontrolsystem (ACS — Access Control System)• branddetekterings- og brandalarmsystem.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 057-142802
Udbudsbekendtgørelse
23/03/2021 00:00