Information om udbud

Titel:
Sikkerhedsrelaterede tjenester: Vagttjenester (parti 1) og overvågning af alarm,...
Ordregivende myndighed:
SESAR Joint Undertaking
Dato for offentliggørelse på Ted:
30/03/2021
Frist for modtagelse af bud:
20/05/2021
Status:
Lukket
Information
SJU/LC/0159-CFT
Sikkerhedsrelaterede tjenester: Vagttjenester (parti 1) og overvågning af alarm, indsatser på lokaliteter samt vedligeholdelse af sikkerhedssystemer (parti 2)
For at garantere et sikkert miljø planlægger SESAR-fællesforetagendet at indgå en eller flere tjenesteydelseskontrakter vedrørende levering af følgende sikkerhedsrelaterede tjenesteydelser:— Parti 1:Vagttjenester, levering af støtterelaterede tjenesteydelser samt ad hoc-indsatser, der nødvendiggøres ud fra sikkerhedsniveauet— Parti 2:Fase I: bestående af tjenesteydelser vedrørende opgradering eller udskiftning af udstyr og installationer til interoperabilitet.Fase II: bestående af tjenesteydelser vedrørende overvågning af alarmsignaler/-meddelelser, indsatser på lokaliteter efter alarmsignaler, vedligeholdelse af sikkerhedssystemet og ad hoc-indsatser, der pålægges på grundlag af sikkerhedsniveauet.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
2
Offentlig kontrakt
278460.00 EUR
79710000
Vilkår for deltagelse
Som anført i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
30/03/2021 00:00
20/05/2021 12:00
25/05/2021 15:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Vagttjenester, levering af støtterelaterede tjenesteydelser samt ad hoc-indsatser, der nødvendiggøres ud fra sikkerhedsniveauet
For at garantere et sikkert miljø planlægger SESAR-fællesforetagendet at indgå en eller flere tjenesteydelseskontrakter vedrørende levering af vagttjenester, levering af støtterelaterede tjenester og ad hoc-indsatser, der pålægges på grundlag af sikkerhedsniveauet.For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.
Parti 2
Sikkerhedsrelaterede tjenester: Overvågning af alarm, indsatser på lokaliteter samt vedligeholdelse af sikkerhedssystemer
Kontrakten er opdelt i to faser:Fase I: bestående af tjenesteydelser vedrørende opgradering eller udskiftning af udstyr og installationer til interoperabilitet.Fase II: bestående af tjenesteydelser vedrørende overvågning af alarmsignaler/-meddelelser, indsatser på lokaliteter efter alarmsignaler, vedligeholdelse af sikkerhedssystemet og ad hoc-indsatser, der pålægges på grundlag af sikkerhedsniveauet.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 090-231905
Berigtigelse
10/05/2021 00:00
2021/S 062-156110
Udbudsbekendtgørelse
30/03/2021 00:00