Information om udbud

Titel:
Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende en undersøgelse »MIL-UAS-Specific: Metod...
Ordregivende myndighed:
European Defence Agency (EDA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
08/04/2021
Frist for modtagelse af bud:
18/05/2021
Status:
Lukket
Information
21.ISE.OP.377
Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende en undersøgelse »MIL-UAS-Specific: Metode til vurdering af luft- og jordrisici for ikke-certificerede militære ubemandede luftfartøjssystemer«
Det overordnede formål med den foreslåede »MIL-UAS-Specific«-undersøgelse er at muliggøre ikke-certificerede operationer med ubemandede luftfartøjer (UAS — Unmanned Aircraft System) i den specifikke operationskategori (såkaldt MIL-UAS-Specific) inden for udenlandske deltagende medlemsstater og at støtte EDA's deltagende medlemsstaters metodologi for risikovurdering (identifikation, afbødning og værktøjer), når der ikke findes nogen national metodologi.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
200000.00 EUR
200000.00 EUR
73000000
BE1
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
08/04/2021 00:00
18/05/2021 17:00
19/05/2021 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 068-174013
Udbudsbekendtgørelse
08/04/2021 00:00