Information om udbud

Titel:
Rammetjenesteydelseskontrakter om levering af bistand på området for sundhed og ...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dato for offentliggørelse på Ted:
19/04/2021
Ansøgningsfrist:
12/04/2022
Status:
Åben
Information
JRC/IPR/2021/OP/0673
Rammetjenesteydelseskontrakter om levering af bistand på området for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen ved Det Fælles Forskningscenter, anlægsområdet Ispra (Italien)
Sundheds- og sikkerhedsenheden for afdeling R ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra agter at anmode om bistand fra eksterne konsulenter til at støtte opretholdelsen af dens høje standarder inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, personlig sikkerhed og miljø. Formålet med rammetjenesteydelseskontrakterne er at yde støtte til sikkerhedskontoret i forbindelse med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er planlagt i den italienske lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (navnlig D.Lgs. 81/2008), såvel som at yde støtte til inspektionstjenesten for sikkerheds- (forstået både som sikkerhed på arbejdspladsen og personlig sikkerhed) og miljøtilsyn i henhold til de relevante gældende bestemmelser på italiensk område, bestemmelser, der også finder anvendelse på JRC Ispra-anlægget i henhold til lov 906/1960, hvorunder anlægsområdet Ispra blev etableret.
Tjenesteydelser
Planlagte udbudsbekendtgørelser, der bliver offentliggjort i EUT S
Åben
Aktiveret
Ikke relevant
Rammeaftale
3220000.00 EUR
71317210
Vilkår for deltagelse
Tidslinje
19/04/2021 00:00
12/04/2022 00:00
12/05/2021
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
Rådgivning inden for arbejdsmiljø som støtte til sikkerhedskontoret.
Parti 2
Sikkerheds- og miljøinspektioner
Rådgivning for sikkerheds- og miljøtilsynstjenesten.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 075-190606
PIN
19/04/2021 00:00