Information om udbud

Titel:
Rammekontrakt vedrørende levering af forbrugsvarer og reagenser til anvendelse m...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
06/06/2015
Frist for modtagelse af bud:
20/07/2015
Status:
Lukket
Information
JRC/IPR/2015/I.3/0019/OC.
Rammekontrakt vedrørende levering af forbrugsvarer og reagenser til anvendelse med instrumentet Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR System.
Afdelingen for molekylærbiologi og genomik ved Institut for Beskyttelse af Forbrugerne og deres Sundhed huser Den Europæiske Unions referencelaboratorium for genetisk modificerede fødevarer og foder (EU-RL GMFF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003), som validerer analysemetoder til detektering, identifikation og kvantificering af genetisk modificerede organismer (GMO'er) i fødevarer og foder.Kvantitativ PCR (qPCR) udgør i dag den gyldne standardteknologi ved rutineanalyser af tilstedeværelsen af GMO'er i fødevarer og foder og Den Europæiske Unions referencelaboratorium for genetisk modificerede fødevarer og foder har brugt qPCR til validering af omkring 60 metoder til kvantitativ detektering af GMO'er.I dag er en ny PCR-baseret teknologi, digital PCR, ved at opnå konsensus. Den partikelbaserede digitale PCR (ddPCR)-udgave inden for mærket Bio-Rad QX200 købt af EU-referencelaboratoriet har kapaciteten til at inddele en prøve i op til 20 000 samtidige reaktioner, hvilket dermed giver mulighed for større præcision og meget lav følsomhed uden krav om brug af certificerede referencematerialer. Denne teknologi har potentialet til at indgå i mere rutinemæssig brug til screening og kvantificering af GMO'er i prøver ved prøvelaboratorier for genmodificerede organismer.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
06/06/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
20/07/2015 23:59
24/07/2015 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 119-216340
Berigtigelse
24/06/2015 00:00
2015/S 108-195066
Udbudsbekendtgørelse
06/06/2015 00:00