Information om udbud

Titel:
Statistisk undersøgelse vedrørende arealanvendelse/arealdække (LUCAS) 2022
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG EUROSTAT
Dato for offentliggørelse på Ted:
23/07/2021
Frist for modtagelse af bud:
08/09/2021
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
ESTAT/LUX/2021/OP/0007
Statistisk undersøgelse vedrørende arealanvendelse/arealdække (LUCAS) 2022
Dette udbud omfatter levering af tjenesteydelser til at støtte og gennemføre LUCAS-undersøgelsen (LUCAS — Land Use/Cover Area frame Statistical) for 2022.Formålet med LUCAS-undersøgelsen er at indsamle harmoniserede data om arealdække/arealanvendelse og landbrugsmiljøaspekter i hele EU med henblik på at forbedre tilgængeligheden og kvaliteten af statistikker vedrørende arealdække/arealanvendelse og miljø.— For parti 1 til 6 er beløbet angivet i punkt II.1.4.2.1 i udbudsspecifikationerne det maksimale beløb for hele kontraktens varighed— For parti 7 til 8 er beløbet angivet i punkt II.1.4.2.1 i udbudsspecifikationerne den anslåede samlede værdi for hele kontraktens varighed.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
7
Offentlig kontrakt
16070000.00 EUR
79330000
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
23/07/2021 00:00
08/09/2021 16:00
10/09/2021 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
LUCAS 2022 — undersøgelse i Belgien, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Spanien
Formålene er at forberede undersøgelser til LUCAS 2022, indsamle data om arealdække, arealanvendelse og udvalgte problematikker inden for landbrugsmiljø gennem feltbesøg og billedtolkning og kontrollere disse oplysninger på kontoret.I parti 1 for LUCAS 2022-undersøgelsen er der i alt 109 441 punkter, der skal vurderes. Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.
Parti 2
LUCAS 2022 — Undersøgelse i Bulgarien, Danmark, Rumænien, Tyskland, Ungarn og Østrig
Formålene er at forberede undersøgelser til LUCAS 2022, indsamle data om arealdække, arealanvendelse og udvalgte problematikker inden for landbrugsmiljø gennem feltbesøg og billedtolkning og kontrollere disse oplysninger på kontoret.I parti 2 for LUCAS 2022-undersøgelsen er der i alt 106 287 punkter, der skal vurderes. Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.
Parti 3
LUCAS 2022 — Undersøgelse i Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet og Tjekkiet
Formålene er at forberede undersøgelser til LUCAS 2022, indsamle data om arealdække, arealanvendelse og udvalgte problematikker inden for landbrugsmiljø gennem feltbesøg og billedtolkning og kontrollere disse oplysninger på kontoret.I parti 3 for LUCAS 2022-undersøgelsen er der i alt 64 455 punkter, der skal vurderes. Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.
Parti 4
LUCAS 2022 — Undersøgelse i Finland og Sverige
Formålene er at forberede undersøgelser til LUCAS 2022, indsamle data om arealdække, arealanvendelse og udvalgte problematikker inden for landbrugsmiljø gennem feltbesøg og billedtolkning og kontrollere disse oplysninger på kontoret.I parti 4 for LUCAS 2022-undersøgelsen er der i alt 46 008 punkter, der skal vurderes. Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.
Parti 5
LUCAS 2022 — undersøgelse i Cypern, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Malta og Slovenien
Formålene er at forberede undersøgelser til LUCAS 2022, indsamle data om arealdække, arealanvendelse og udvalgte problematikker inden for landbrugsmiljø gennem feltbesøg og billedtolkning og kontrollere disse oplysninger på kontoret.I parti 5 for LUCAS 2022-undersøgelsen er der i alt 73 461 punkter, der skal vurderes. Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.
Parti 6
LUCAS 2022 — Helpdesk, teknisk bistand og kvalitetskontrol
Formålene med parti 6 er:• at udfærdige iværksættelsen af LUCAS 2022-undersøgelsen• at levere undervisning til projektledere for parti 1-5 og af undersøgelseslederne i samarbejde med kontrahenten for parti 7 (DMT) og parti 8 (undervisning vedrørende græsarealer). Projektlederen for parti 7 og den person, der underviser i DMT (parti 7), skal være til stede i hele perioden.• at yde teknisk bistand og kvalitetskontrol til Kommissionen og de undersøgelseskontrahenter (parti 1–5), der udfører LUCAS-undersøgelsen i 2022. I dette parti omfatter datakvalitetskontroltjenester kvalitetskontrol af data indsamlet under feltundersøgelsen for LUCAS 2022 og billedtolkningskampagnen for LUCAS 2022.Tidsfristen for alle opgaver i dette parti er meget afhængig af udviklingen i parti 1-5, som igen afhænger af de kontraktmæssige og klimatiske forhold.Ud af det samlede antal punkter, der vurderes af kontrahenterne i parti 1-5 (punkter udledt af billedfortolkning af landskabstræk, »in situ«-punkter og billedtolkede punkter), skal kontrahenten for parti 6 udføre følgende kontroller:• kontrollere højst 10 000 »in situ«-billedtolkede punkter• kontrollere 66 660 punkter, der er besøgt i felten• foretage ekstra kontrol af 20 000 billeder til anonymisering• kontrollere 25 000 punkter fra billedtolkningskampagnen.
Parti 7
LUCAS 2022 — DMT — hosting, vedligeholdelse og helpdesk
Formålene med parti 7 af LUCAS 2022 er at:• være vært for IT-infrastrukturen for dataindlæsning, den centraliserede opbevaring og forvaltning af data og processer, der understøtter LUCAS 2022-undersøgelsen• garantere teknisk bistand samt tilgængeligheden og pålideligheden af løsningen LUCAS DMT 2022 i løbet af LUCAS 2022-undersøgelsen (fra januar 2022 til juni 2023).Infrastrukturen vil blive anvendt af cirka 1 000 inspektører samt 300 kvalitetskontrollører på regionale og/eller centrale kontorer i op til 27 europæiske lande (parti 1-5), af eksterne kvalitetskontrollører (parti 6) og af Europa-Kommissionen.Antallet af punkter, der skal besøges i felten i løbet af undersøgelsen, er 200 000.Antallet af punkter, der skal billedfortolkes i løbet af undersøgelsen, er 200 000.Punkterne i for hvert parti 1-5 er for det meste blevet fordelt mellem landene i henhold til arealområdet og effektivitetskriterierne afledt af arealdækkens heterogenitet (samlet antal punkter for parti 1 til 5: 399 652)De tjenesteydelser, der skal indkøbes for hele kontraktperioden, anslås til at dække 840 persondage.
Parti 8
LUCAS 2022 — Undervisning samt helpdesk for det specifikke græsarealmodul i LUCAS 2022
Målene for parti 8 i LUCAS 2022 er:• undervisning i græsarealmodulet i LUCAS for projektlederne i partierne og i landene i parti 1-5 inden for den undervisning, der tilrettelægges af kontrahenten for parti 6 og for tilsynsførende og landmålere for parti 1-5, der skal finde sted i landene• særlig helpdesk for græsarealmodulet i LUCAS, som er aktivt i den periode, der er relevant for denne undersøgelse.Græsarealmodulet vil blive vurderet på 20 000 feltpunkter.Undervisning i græsarealmodulet skal leveres til projektledere ved den generelle undervisning af projektledere, der tilrettelægges af kontrahenten for parti 6.Ledere og tilsynsførende fra parti 1-5, der er involveret i undersøgelsen af græsarealmodulet, har brug for undervisning og en helpdesk, der støtter dem under undersøgelsen.De tjenesteydelser, der skal indkøbes for hele kontraktperioden, anslås til at dække 200 persondage.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 141-371593
Udbudsbekendtgørelse
23/07/2021 00:00
Tilknyttede indkaldelser
Udbudsreference Titel Meddelelsestype
ESTAT/E/2017/010.
Statistisk rammeundersøgelse vedrørende arealanvendelse/arealdække (LUCAS) 2018 ...
Udbudsbekendtgørelse