Information om udbud

Titel:
Undersøgelse af det fyldestgørende undersøgelsesresumés rolle i forbindelse med ...
Ordregivende myndighed:
European Chemicals Agency (ECHA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
30/04/2021
Frist for modtagelse af bud:
26/05/2021
Status:
Lukket
Information
ECHA/2021/46
Undersøgelse af det fyldestgørende undersøgelsesresumés rolle i forbindelse med risikovurdering med praktiske forslag til forbedring af OECD's koncept for harmoniserede skabeloner
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) påtænker at tildele en tjenesteydelseskontrakt vedrørende en undersøgelse af det fyldestgørende undersøgelsesresumés (RSS — Robust Study Summary) rolle i farevurderingen. Formålet er at identificere forbedringer af undersøgelsesresuméets formater, der er udviklet på OECD-niveau (OECD-harmoniserede skabeloner), som kunne føre til forenklings- eller forbedringsmuligheder for det nuværende format, samt identificere måder, hvorpå man kan forbedre RSS-konceptets pålidelighed.Arbejdet vil bestå i udførelse af litteraturforskning, interviews og undersøgelser blandt forfattere og bedømmere af undersøgelsesresuméer. Tjenesteyderen vil også sammenligne forskellene mellem resuméer genereret af tjenesteyderen selv og resuméer, der allerede er tilgængelige i ECHA's database, og andre kilder, hvis de foreligger. Udarbejdelsen af RSS vil ske til flere slutpunkter, der dækker følgende områder: fysisk-kemiske egenskaber, skæbne og opførsel, økotoksikologi og toksikologi.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
180000.00 EUR
180000.00 EUR
90711100
FI
Additional CPV Supplementary CPV
71241000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
30/04/2021 00:00
26/05/2021 14:00
27/05/2021 14:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 084-213106
Udbudsbekendtgørelse
30/04/2021 00:00