Information om udbud

Titel:
Rammekontrakt vedrørende støtteaktiviteter i forbindelse med Europa-Parlamentets...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
07/05/2015
Frist for modtagelse af bud:
22/06/2015
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
ENV.A.2/FRA/2015/0013.
Rammekontrakt vedrørende støtteaktiviteter i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20.11.2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF.
Det overordnede formål med kontrakten er at bistå Kommissionen i de forskellige faser af implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 (EU-forordningen om ophugning af skibe). Mere specifikt omfatter kontraktens mål:i. bistand til Kommissionen med tilrettelæggelse af formidlingsaktiviteter for midlertidigt at yde helpdesktjenester til forhåndsbestemte lande, der har potentiale for et stort antal ansøgninger fra skibsophugningsfaciliteter vedrørende optagelse på den europæiske liste over skibsophugningsfaciliteterii. bistand til Kommissionen med tilrettelæggelse af workshopper rettet mod enheder, der certificerer skibsophugningsfaciliteter (de såkaldte uafhængige verifikatorer)iii. indsamling af synspunkter fra interessenterne og medlemsstaternes eksperter om aspekter af EU-forordningen om ophugning af skibe, der kan kræve yderligere præcisering og behandling af de modtagne input i udkastene til vejledningeriv. støtte til Kommissionen i forbindelse med revisionen af ansøgninger om optagelse på den europæiske liste indgivet af skibsophugningsfaciliteter, der ligger uden for EUv. udførelse af inspektioner af faciliteter opført på listen, under Kommissionens tilsyn og i samarbejde med de kompetente myndigheder i det tredjeland, hvor skibsophugningsfaciliteten er beliggende.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
07/05/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
22/06/2015 16:00
06/07/2015 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 088-157970 Udbudsbekendtgørelse 07/05/2015 00:00