Information om udbud

Titel:
Støtte til nationale ernæringsundersøgelser i overensstemmelse med EU's madmetod...
Ordregivende myndighed:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
12/05/2015
Frist for modtagelse af bud:
07/08/2015
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
OC/EFSA/DATA/2015/03.
Støtte til nationale ernæringsundersøgelser i overensstemmelse med EU's madmetodologi (femte støtte).
Formålet med denne udbudsprocedure er tildeling af direkte tjenesteydelseskontrakter til virksomheder fra EU-medlemsstater og fra Island, Norge og Schweiz, der har en statslig bemyndigelse til at udføre en ernæringsundersøgelse på nationalt plan i perioden fra 2015 til 2020, og der er ikke blevet gennemført en national ernæringsundersøgelse i landet i de seneste 5 år for den planlagte målgruppe. Inden for de indgåede kontrakter skal en eller flere kontrahenter enten tilpasse eller udvikle den metodologi, der skal anvendes i disse undersøgelser, i henhold til EFSA's vejledning om EU's madmetodologi. De ernæringsdata, der indsamles under denne kontrakt, bør gøres tilgængelige for EFSA's videnskabelige aktiviteter uden begrænsninger for deres brug.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
12/05/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
07/08/2015 23:59
26/08/2015 14:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
»Børneundersøgelsen«, med inddragelse af børn fra 3 måneder og op til 9 år
Målsætning 1: enten at tilpasse eller udvikle den metodologi, der skal anvendes i den nationale undersøgelse af kostvaner i overensstemmelse med EFSA's vejledning om EU's madmetodologi, og udarbejde og til EFSA levere de nationale protokoller og beslægtede dokumenter samt styre og gennemføre dataindsamlingen.Målsætning 2: udarbejde og til EFSA overføre dataene om kostvaner og beslægtet information indsamlet i løbet af undersøgelsen i overensstemmelse med det format, som EFSA kræver.
Parti 2
»Voksenundersøgelsen«, med inddragelse af personer fra 10 til 74 år
Målsætning 1: enten at tilpasse eller udvikle den metodologi, der skal anvendes i den nationale undersøgelse af kostvaner i overensstemmelse med EFSA's vejledning om EU's madmetodologi, og udarbejde og til EFSA levere de nationale protokoller og beslægtede dokumenter samt styre og gennemføre dataindsamlingen.Målsætning 2: udarbejde og til EFSA overføre dataene om kostvaner og beslægtet information indsamlet i løbet af undersøgelsen i overensstemmelse med det format, som EFSA kræver.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 091-162600
Udbudsbekendtgørelse
12/05/2015 00:00