Information om udbud

Titel:
Tjenesteydelseskontrakt om støtte til politikker for fluorholdige drivhusgasser.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
23/05/2015
Frist for modtagelse af bud:
08/07/2015
Status:
Lukket
Information
CLIMA.C.2/SER/2015/0006.
Tjenesteydelseskontrakt om støtte til politikker for fluorholdige drivhusgasser.
Det generelle mål er at støtte GD for Klima med gennemførelsen af de (nye) politikker for fluorholdige drivhusgasser.De specifikke formål med dette udbud er at få:a) parti 1: støtte til nationale politikker for fluorholdige drivhusgasser:— støtte til generel gennemførelse af den nye forordning om fluorholdige drivhusgasser og navnlig udfasningen af hydrofluorcarboner— vurderinger og skriftlige input til Kommissionens rapporter, der kræves i henhold til artikel 21, stk. 3, og artikel 21, stk. 5, i forordningen vedrørende forbuddet mod hydrofluorcarboner i centralkølesystemer med multikompressor og kvotetildelingsmetoden samt overvågning af priser på hydrofluorcarboner— støtte til udbredelsen af politikkerne og de forpligtelser, der påhviler de forskellige interessenter, der er berørt af politikken for de fluorholdige drivhusgasserb) parti 2: støtte til internationale politikker for fluorholdige drivhusgasser og ozon:— støtte de internationale forhandlinger og aktiviteter, navnlig analyse og opsøgende arbejde, der kan lette konsensus om en ændring af Montreal-protokollen med hensyn til hydrofluorcarboner samt spørgsmål omkring ozonnedbrydende stoffer.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
23/05/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
08/07/2015 16:00
22/07/2015 10:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Støtte til nationale politikker for fluorholdige drivhusgasser
— Støtte til generel gennemførelse af den nye forordning om fluorholdige drivhusgasser og navnlig udfasningen af hydrofluorcarboner.— Vurderinger og skriftlige input til Kommissionens rapporter, der kræves i henhold til artikel 21, stk. 3, og artikel 21, stk. 5, i forordningen vedrørende forbuddet mod hydrofluorcarboner i centralkølesystemer med multikompressor og kvotetildelingsmetoden samt overvågning af priser på hydrofluorcarboner.— Støtte til udbredelsen af politikkerne og de forpligtelser, der påhviler de forskellige interessenter, der er berørt af politikken for de fluorholdige drivhusgasser.
Parti 2
Støtte til internationale politikker for fluorholdige drivhusgasser og ozon
Støtte de internationale forhandlinger og aktiviteter, navnlig analyse og opsøgende arbejde, der kan lette konsensus om en ændring af Montreal-protokollen med hensyn til hydrofluorcarboner samt spørgsmål omkring ozonnedbrydende stoffer.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 099-178302
Udbudsbekendtgørelse
23/05/2015 00:00