Information om udbud

Titel:
Tekniske rådgivnings- og projektstyringstjenester til EIB's byggeprojekter i Lux...
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
01/09/2021
Frist for modtagelse af bud:
04/10/2021
Status:
Lukket
Information
CFT-1644
Tekniske rådgivnings- og projektstyringstjenester til EIB's byggeprojekter i Luxembourg
Formålet med dette udbud er at udvælge to konsulenter til levering af teknisk rådgivning og projektstyring i forbindelse med EIB's byggeprojekter i Luxembourg. De to konsulenter skal støtte projektforvaltningen ved at styrke EIB's operationelle kontrolfunktion, primært hvad angår omkostninger, risici, tidsplan og kontrakter, men også ved at yde bredere strategisk rådgivning og tekniske ad hoc-rådgivningstjenester efter behov.Resultatet af dette udbud vil være tildeling af to rammeaftaler, én for hvert af de to partier, som følger:— parti 1: teknisk rådgiver for EIB's byggeprojekter i Luxembourg— parti 2: projektstyring og bistand til EIB's byggeprojekter i Luxembourg.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et enkelt parti
1
Rammeaftale
http://www.eib.org/about/procurement
11,500,000.00 EUR
71300000
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
01/09/2021 00:00
04/10/2021 15:00
06/10/2021 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Teknisk rådgiver til EIB's byggeprojekter i Luxembourg
Opgaven i forbindelse med den tekniske bistand er levering efter anmodning af strategiske og tekniske ad hoc-rådgivningstjenester i forbindelse med EIB's byggeprojekter i Luxembourg. Den tekniske bistand skal yde rådgivning og rapportere direkte til EIB's ansvarlige operationelle afdeling og til EIB's højere ledelse i forbindelse med projektstrategiske beslutninger (såsom forvaltning, projekt- og processtyring, teknisk revision osv.) og i forbindelse med større tekniske spørgsmål forbundet med gennemførelsen af EIB's byggeprojekter i Luxembourg.
Parti 2
Projektstyring og bistand til EIB's byggeprojekter i Luxembourg
Formålet med projektstyringen og bistanden er levering efter anmodning af driftskontroltjenester, primært inden for områderne omkostninger, risici, tidsplan og kontrakter, i forbindelse med EIB's byggeprojekter i Luxembourg. Kontrahenten for projektstyring og bistand skal yde rådgivning og rapportere direkte til EIB's ansvarlige operationelle afdeling. Inden for rammeaftalen kan det blive nødvendigt at levere tekniske profiler med det formål at genopfylde og supplere EIB's kapacitet inden for projektledelse og teknisk koordinering af dets byggeprojekter i Luxembourg.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 169-440974
Udbudsbekendtgørelse
01/09/2021 00:00