Information om udbud

Titel:
Operationel støtte til aktiviteter vedrørende overvågning af afgrøder og høstpro...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dato for offentliggørelse på Ted:
27/07/2021
Ansøgningsfrist:
08/11/2021
Status:
Lukket
Information
JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
Operationel støtte til aktiviteter vedrørende overvågning af afgrøder og høstprognoser (MARSOP)
I gennemførelsen af artikel 22 i den horisontale forordning om den fælles landbrugspolitik (2013) 1306 om overvågning af landbrugsressourcer (MARS) giver JRC.D.5 GD AGRI rettidige, uafhængige oplysninger af høj kvalitet om afgrøders tilstand og -udvikling, herunder kvantitative prognoser for landbrugsudbytter og -produktion i EU og nabolande. Disse oplysninger anvendes af GD AGRI til at sikre fødevaresikkerheden og til at træffe beslutninger på landbrugsmarkederne.De operationelle tjenester understøtter driften og videreudviklingen af MARS systemet til høstprognoser (MCYFS — Mars Crop Yield Forecasting System), der er et centralt element for afgrødeovervågningsaktiviteterne ved JRC.I forbindelse med det nuværende udbud er de operationelle tjenester til MARS systemet til høstprognoser opdelt i tre forskellige partier.
Tjenesteydelser
Planlagte udbudsbekendtgørelser, der bliver offentliggjort i EUT S
Lukket
Aktiveret
Ikke relevant
Finder ikke anvendelse
7500000.00 EUR
77100000
Vilkår for deltagelse
Tidslinje
27/07/2021 00:00
08/11/2021 00:00
20/09/2021
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Landbrugsmeteorologiske oplysninger
Formålet med parti 1 er at indkøbe og behandle landbrugsmeteorologiske data til indsættelse og anvendelse i MARS-systemet. Der er hovedsageligt to kilder til de meteorologiske data, der skal anskaffes og behandles: observerede data fra meteorologiske stationer i Europa og vejrdata modelleret i Det Europæiske Center for Mellemfristede Vejrprognoser (ECMWF) med forskellige leveringstider. Databehandling omfatter kvalitetskontrol, rumlig og tidsmæssig aggregering og indsættelse i MARS-systemet i næsten-realtid.
Parti 2
Satellitdata
Parti 2 understøtter telemålingsinfrastruktur i MARS-systemet for høstprognoser for forskellige regioner i verden, inklusive global dækning vedrørende visse produkter. Tjenesteydelsen omfatter dataindsamling, forbehandling og beregning af afledte produkter til telemålingssatellitterne METOP-AVHRR samt Copernicus-produkter.
Parti 3
Agronomiske oplysninger fra afgrødemodeller
Tjenesteydelserne i dette parti omfatter behandling i næsten-realtid af afgrødevækstmodeller over Europa og andre regioner i verden baseret på observerede og/eller simulerede vejrdata for specifikke målafgrøder. Statistisk analyse foretages med modellens output til prognosticering af udbytter. Inspektion og visning af JRC MARS-databasen og -lageret, der indeholder landbrugsmeteorologiske, agronomiske og andre beslægtede data gennem dedikerede værktøjer og tjenester, såsom JRC MARS Viewer, og formidling af data og oplysninger gennem skræddersyede platforme, såsom JRC MARS Explorer, er en integreret del af dette parti 3.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 143-379167
Forhåndsmeddelelse
27/07/2021 00:00
Tilknyttede indkaldelser
Udbudsreference Titel Meddelelsestype
JRC/IPR/2021/OP/1920
Operationel støtte til aktiviteter vedrørende overvågning af afgrøder og høstpro...
Udbudsbekendtgørelse