Information om udbud

Titel:
REACH-referenceundersøgelse.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dato for offentliggørelse på Ted:
08/07/2015
Frist for modtagelse af bud:
14/09/2015
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
446/PP/GRO/IMA/15/11818.
REACH-referenceundersøgelse.
I henhold til artikel 117, stk. 4, i REACH-forordningen skal Kommissionen hvert 5. år aflægge rapport om REACH's funktionsmåde, første gang 1.6.2012. Derfor er Kommissionen juridisk forpligtet til at aflægge rapport igen i 2017. Kommissionens næste rapport skal bygge på rapporter fra medlemsstaterne og ECHA (skal foreligge i løbet af 2015 og 2016) samt en række specifikke undersøgelser, som Kommissionen iværksætter med henblik på at vurdere bestemte elementer, der vedrører gennemførelsen af REACH. Et af elementerne, der skal overvåges regelmæssigt af Kommissionen, er effektiviteten og virkningen af REACH hvad angår dens formåen til at forbedre kvaliteten af de foreliggende data om risikostyring i forbindelse med kemikalier og til at reducere de risici, som kemikalier udgør. Dette kræver en grundig statistisk analyse på grundlag af en anerkendt metodologi, som muliggør sammenligning af resultater på forskellige tidspunkter. Den første REACH-referenceundersøgelse blev afsluttet i 2009, og her udvikledes et risiko- og kvalitetsindikatorsystem, der kunne give et første »øjebliksbillede« baseret på tilgængelige data fra før 2007, dvs. før REACH trådte i kraft. Det næste »øjebliksbillede« baseret på data efter den første registreringsfrist blev foretaget i 2012 med henblik på at bidrage til den overordnede rapport om REACH's funktion, der blev offentliggjort i 2013 (den såkaldte REACH-gennemgang for 2013). Som det fremgår af REACH-gennemgangen for 2013 tydede resultaterne af sammenligningen mellem 2009 og 2012 på en betydelig forbedring af kvaliteten af data, der foreligger til risikostyring af registrerede kemikalier, hvilket medfører en markant lavere nominel risiko ved disse stoffer. Et tredje »øjebliksbillede« er nødvendigt for at få en ny sammenligning af resultater, der skal understøtte Kommissionens rapport om REACH's funktionsmåde, og som skal foreligge i 2017. Den nye sammenligning af resultater skal baseres på en undersøgelse, der skal give en grundig statistisk analyse, der anvender den metodologi, som allerede har været anvendt i de foregående undersøgelser, på stoffer, der er registreret inden udløbet af den næste registreringsfrist, og eventuelt stoffer optaget på kandidatlisten eller i tilladelsens liste (bilag XIV til REACH).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
08/07/2015 00:00
14/09/2015 23:59
14/09/2015 23:59
24/09/2015 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 129-236420
Udbudsbekendtgørelse
08/07/2015 00:00