Information om udbud

Titel:
Undervisnings- og uddannelsesaktiviteter for arbejdsinspektører
Ordregivende myndighed:
The European Labour Authority
Dato for offentliggørelse på Ted:
27/08/2021
Frist for modtagelse af bud:
28/09/2021
Status:
Lukket
Information
ELA/2021/OP/05
Undervisnings- og uddannelsesaktiviteter for arbejdsinspektører
Offentlig udbudsprocedure om indgåelse af en kontrakt om udvikling af indholdet og levere undervisnings- og læringsaktiviteter med henblik på især at forbedre de nationale kontrolorganers operationelle kapacitet og gennemføre gensidige læringsprojekter med fokus på fremme af udveksling, formidling og udnyttelse af god praksis og viden, der er relevant for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af fælles og samordnede inspektioner på tværs af grænserne på området for arbejdskraftmobilitet.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
145,000.00 EUR
145,000.00 EUR
80500000
SK
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
27/08/2021 00:00
28/09/2021 12:00
29/09/2021 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 166-432215
Udbudsbekendtgørelse
27/08/2021 00:00