Information om udbud

Please note the new closing date is 04/09/2015 at 16:00 and the new opening date is 15/09/2015 at 10:30. This will also be published on 20/08/2015 in OJ No S 160
Titel:
Undersøgelse vedrørende udvidelse af NER 300-systemet.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
26/06/2015
Frist for modtagelse af bud:
04/09/2015
Status:
Lukket
Information
CLIMA.C.1/SER/2015/0013.
Undersøgelse vedrørende udvidelse af NER 300-systemet.
NER 300-programmet er en af de største finansieringsordninger til demonstration af lavemissionsteknologier i kommerciel skala, og den bidrager til gennemførelsen af en række af EU's energi- og klimapolitikker og -strategier.Det Europæiske Råd opfordrede i sine konklusioner om de klima- og energipolitiske rammer for 2030, at »den eksisterende NER 300-facilitet bør fornys, herunder til kulstofopsamling og -lagring og vedvarende energi, idet anvendelsesområdet udvides til kulstoffattig innovation i industrisektorer, og den oprindelige bevilling sættes op til 400 000 000 kvoter (NER 400)«.Målet med denne kontrakt er dobbelt. På den ene side skal kontrahenten analysere, hvordan forudsætningerne i NER 300-beslutningen har fungeret. På den anden side skal kontrahenten om muligt sammenligne med alternativer, foreslå eventuelle opdateringer til kravene, supplere dem, så de følger anvisningerne fra Det Europæiske Råd, og bestemme sig for den bedste fremgangsmåde i den udvidede NER 300-beslutning og dertil knyttede dokumenter. Dette vil også omfatte specifikke opgaver vedrørende industridelen af det udvidede NER 300-program.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
26/06/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
13/08/2015 16:30
14/08/2015 00:00
04/09/2015 23:59
15/09/2015 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2015/S 160-293152 Berigtigelse 20/08/2015 00:00
2015/S 121-219786 Udbudsbekendtgørelse 26/06/2015 00:00