Information om udbud

Titel:
Forøgelse af pålideligheden af lokaler til underfordelingstavler i bygningerne L...
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
26/06/2015
Frist for modtagelse af bud:
21/09/2015
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
06D30/2015/M019.
Forøgelse af pålideligheden af lokaler til underfordelingstavler i bygningerne Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill og Pierre Pflimlin, Strasbourg.
Forøgelse af pålideligheden af lokaler til underfordelingstavler i Europa-Parlamentets bygninger Louise Weiss (LOW), Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) og Pierre Pflimlin (PFL) i Strasbourg.Der er 88 lokaler til underfordelingstavler ved samtlige af Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg.Disse lokaler er fordelt som følger:— Louise Weiss-Bygningen:tårn: 36;bygninger åbne for offentligheden: 37,— Winston Churchill-Bygningen: 8,— Salvador de Madariaga-Bygningen: 4,— Pierre Pflimlin-Bygningen: 3.Projektets formål er:— levere den elektriske strøm i lokalerne til underfordelingstavler, der er nødvendig for driften af faciliteterne ved Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte.Den omtalte elektriske strøm, der skal leveres, skal omfatte en udvidelsesmargin på 25 % som krævet af Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte. Der vil blive oprettet en ny fordeler til vekselstrøms- og normal- og nødstrømsforsyninger i strømfordelingsenhederne på stativerne. Ingen andre elementer skal forbindes med denne nye fordeler— levere den nødvendige strøm til ventilationsanlægget for at opnå den korrekte temperatur i lokalerne til underfordelingstavler i overensstemmelse med Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støttes retningslinjer.Under arbejdet med ventilationsanlægget, skal tilbudsgiverne indføre en driftsprocedure, der gør det muligt at holde de ventilationsanlæg, der skal udskiftes, i drift indtil de nye, primære ventilationsanlæg er opstartet. Denne driftsprocedure skal specificeres i den tekniske beskrivelse.Hvis begge ventilationsanlæg (det primære og det, der skal udskiftes) stoppes, skal tilbudsgivere sikre, at den ønskede temperatur i de lokaler til underfordelingstavler, der arbejdes i, opretholdes mens de pågældende ventilationsanlæg er stoppet, på enhver måde de måtte anse for anvendelige (for eksempel: opsætning af midlertidige mobile ventilationsanlæg).Tilbudsgivere skal udpege 1 person med ansvar for sikring af fastansat personale i perioder med plenarsamlinger i hele varigheden for arbejdernes udførelse.Denne person skal reagere omgående i tilfælde af enhver teknisk svigt i de lokaler til underfordelingstavler, der arbejdes i, for at sikre uafbrudt udførelse af tjenesteydelsen under samlingerne; den pågældende person skal have fuldt kendskab til arbejderne vedrørende denne kontrakt.Tilbudsgiverne vil få til opgave at udarbejde et overblik over planerne for samtlige delområder og skal fremlægge disse planer fra tildelingen af udførelsesplanerne.Kontraktens udførelsesperiode er fastsat til 374 arbejdsdage, herunder tilbagetrækning af forbehold, fra datoen for afsendelsen af instruktionerne.
Bygge- og anlægsarbejder
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
26/06/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
21/09/2015 23:59
25/09/2015 00:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 121-219792 Udbudsbekendtgørelse 26/06/2015 00:00