Information om udbud

Titel:
Undersøgelse vedrørende afbødende foranstaltninger til mindskelse af bifangster ...
Ordregivende myndighed:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Dato for offentliggørelse på Ted:
03/07/2015
Frist for modtagelse af bud:
25/08/2015
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
EASME/EMFF/2015/014.
Undersøgelse vedrørende afbødende foranstaltninger til mindskelse af bifangster af havfugle ved drivgarnsfiskeri.
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt med det primære formål at finde tekniske løsninger, der er både økonomisk og biologisk bæredygtige, til mindskelse af bifangster af havfugle ved fiskeri med faststående garn i EU-farvande (undtagen Middelhavet), med særlig vægt på Østersøen, den østlige del af Nordsøen og vestlige farvande.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
03/07/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
25/08/2015 23:59
04/09/2015 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 126-229733
Udbudsbekendtgørelse
03/07/2015 00:00