Information om udbud

Titel:
Udførelse af dekontaminering af asbest for Det Fælles Forskningscenter, anlægsom...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
04/07/2015
Frist for modtagelse af bud:
28/08/2015
Status:
Lukket
Information
JRC IPR 2015 C.4 0020 OC.
Udførelse af dekontaminering af asbest for Det Fælles Forskningscenter, anlægsområdet Ispra.
Denne kontrakt omfatter hovedsageligt:— planlægning og udførelse af fjernelse, dekontaminering og bortskaffelse af beklædning indeholdende asbest på rørføringer og/eller ventiler, flanger og fjernvarme- og kølingsarmaturer— planlægning og udførelse af fjernelse og bortskaffelse af afdækninger og paneler lavet af asbestcementplader eller indeholdende asbest — nedtagning, dekontaminering og bortskaffelse af beklædning indeholdende asbest— planlægning og udførelse af fjernelse og bortskaffelse af gulvbelægninger i vinyl— retablering af nedbrudte isoleringsmaterialer indeholdende asbest, herunder reparation af ødelagte områder og i givet fald sikring af dem— udførelse af miljø- og materialeanalyser— dekontaminering af jord indeholdende spor af asbest.
Bygge- og anlægsarbejder
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
04/07/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
28/08/2015 23:59
04/09/2015 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 154-283346
Berigtigelse
12/08/2015 00:00
2015/S 127-231322
Udbudsbekendtgørelse
04/07/2015 00:00