Information om udbud

Titel:
Levering af tjenesteydelser på området for »Kend din kunde« og overensstemmelse
Ordregivende myndighed:
European Investment Fund
Dato for offentliggørelse på Ted:
23/11/2021
Frist for modtagelse af bud:
17/12/2021
Status:
Lukket
Information
2021-FOBS-COMP-002
Levering af tjenesteydelser på området for »Kend din kunde« og overensstemmelse
EIF iværksætter denne udbudsprocedure i forventning om øgede mængder og tilsvarende udsving i opgaver i forbindelse med »Kend din kunde« (KYC — Know Your Customer), der skal håndteres i forbindelse med kommende og tilbagevendende regelmæssige KYC-evalueringer og andre afhjælpningsøvelser, der typisk har ambitiøse tidsfrister. Generelt vil parti 1 omfatte en række forskellige KYC-opgaver og overensstemmelsesrelaterede opgaver samt overholdelse af skatteregler, men skal hovedsageligt sikre, at KYC-dokumentationen for EIF's modparter er fuldstændig og ajourført. Under parti 2 anmodes der om ydelse af specialiseret rådgivning til at bistå EIF's KYC-team med enten ad hoc-lovgivningsmæssige spørgsmål eller andre spørgsmål på overensstemmelsesområdet eller til strategisk at bistå med den videre udvikling af EIF's KYC-funktion i overensstemmelse med bedste markedspraksis. Chefen for EIF's KYC og chefen for enheden for overensstemmelsestransaktioner vil, hvor det er relevant, føre tilsyn med de tjenesteydere, der tildeles en rammeaftale.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
3664000.00 EUR
66100000
Tidslinje
23/11/2021 00:00
17/12/2021 23:59
20/12/2021 14:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Indkøb af specialiserede tjenesteydelser til at bistå EIF KYC/EIF-enhederne for overensstemmelsestransaktioner med udførelse af periodisk tilbagevendende KYC-opgaver og andre overensstemmelsesrelaterede opgaver, der er tildelt 1. og...
Indkøb af specialiserede tjenesteydelser til at bistå EIF KYC/EIF-enhederne for overensstemmelsestransaktioner med udførelse af periodisk tilbagevendende KYC-opgaver og andre overensstemmelsesrelaterede opgaver (herunder overholdelse af skatteregler), der er tildelt 1. og 2. LOD. Nærmere oplysninger findes i afsnit 4.1 og 4.2 i udbudsmaterialet.
Parti 2
Indkøb af specialiserede tjenesteydelser til rådgivning af EIF's KYC/EIF-enhederne for overensstemmelsestransaktioner med hensyn til relevante lovgivningsmæssige og andre udviklinger og bedste praksisser for bekæmpelse af hvidvask...
Indkøb af specialiserede tjenesteydelser til rådgivning af EIF's KYC/enhederne for overensstemmelsestransaktioner med hensyn til relevante lovgivningsmæssige og andre udviklinger og bedste praksisser for bekæmpelse af hvidvask af penge (AML — Anti Money Laundering) og Kend Din Kunde (KYC) Nærmere oplysninger findes i afsnit 4.1 og 4.2 i udbudsmaterialet.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 227-596334
Udbudsbekendtgørelse
23/11/2021 00:00