Information om udbud

Titel:
Politikker inden for ressourceeffektivitet i forbindelse med arealanvendelsesrel...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
09/06/2012
Frist for modtagelse af bud:
20/07/2012
Status:
Lukket
Information
CLIMA.A.4/ETU/2012/0016
Politikker inden for ressourceeffektivitet i forbindelse med arealanvendelsesrelateret afbødning af klimaforandringer.
Formålet med undersøgelsen er at anbefale en politisk ramme, der er egnet til optimering af reduceringen af arealanvendelsesrelaterede drivhusgasemissioner, og samtidigt at maksimere kuldioxid-fjernende foranstaltninger ved at fremme 4 større alternativer for afbødning på en sammenhængende og konsekvent måde, mens negative følgevirkninger forhindres. Disse 4 alternativer indebærer brug af arealer til biomasseproduktion med henblik på erstatning af fossil energi, materiale-/produkterstatning relateret til høstede træprodukter og andre biomaterialer/biokemikalier og brug af arealer på en måde, der forøger de samlede lagre af jordbundet kulstof i jordbunden, over og under levende biomasse i jorden, og i affald/dødt organisk materiale. Den effektive gennemførelse af denne politiske ramme er planlagt til at finde sted i perioden frem til 2030.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
09/06/2012 00:00
Finder ikke anvendelse
20/07/2012 23:59
31/07/2012 00:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2012/S 109-180454
Udbudsbekendtgørelse
09/06/2012 00:00