Information om udbud

Titel:
Rammekontrakt COM 2015.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG International Cooperation and Development (DEVCO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
19/08/2015
Frist for modtagelse af bud:
26/10/2015
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
EuropeAid/137211/DH/SER/Multi.
Rammekontrakt COM 2015.
Multipel rammekontrakt vedrørende kortfristede kontrakter om evaluering, kommunikation og tilrettelæggelse af arrangementer på området for udviklingssamarbejde. Denne rammekontrakt vil blive indgået med flere økonomiske aktører, for 2 år, og kan fornys 1 gang med højst 2 år.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
19/08/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
19/10/2015 23:59
Finder ikke anvendelse
26/10/2015 23:59
04/11/2015 14:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Evaluering Evalueringer af geografiske (regioner/lande) samarbejdsstrategier og -programmer, tematiske evalueringer, der omfatter flere lande, evalueringer af udvalgte politikspørgsmål og støttemuligheder, navnlig budgetstøtteaktiviteter. Støtte til udbredelse af resultaterne: tidligere erfaringer og anbefalinger i forbindelse med evalueringer, støtte til udvikling af egnede metodologiske tilgange og værktøjer til evaluering.Evalueringerne skal dække EU's strategier på verdensplan og vil kræve indgående kendskab til EU's metodologi for evalueringer og tilgangen inden for rammerne af OECD's komité for udviklingsbistand i forbindelse med evaluering af budgetstøtteaktiviteter. Begge er online og tilgængelige på: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-approach-and-methodology_en
Parti 2 Kommunikation Dette parti omfatter kommunikationsaktiviteter, navnlig offentlige bevidstgørelseskampagner, tjenesteydelser inden for sociale medier, udvikling af nye eller eksisterende websteder og databaser samt kommunikations- og synlighedsstrategier. Disse aktiviteter kan finde sted i lande, der er omfattet af internationalt samarbejde eller ekstern bistand.
Parti 3 Tilrettelæggelse af arrangementer Dette omfatter logistisk tilrettelæggelse af arrangementer, der kan finde sted i eller uden for Den Europæiske Union. Disse arrangementer skal hovedsageligt tilrettelægges i forbindelse med gennemførelsen af internationalt samarbejde eller ekstern bistand og kan kræve følgende tjenester: transport af deltagere, reservation af hoteller og konferencelokaler, tolke, catering, offentlige bevidstgørelsesaktiviteter mv.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2015/S 198-358450 Berigtigelse 13/10/2015 00:00
2015/S 159-291592 Udbudsbekendtgørelse 19/08/2015 00:00