Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο του τουρισμού.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/05/2011
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/08/2011
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENTR/11/88
Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο του τουρισμού.
Η μελέτη θα εξετάσει την σκοπιμότητα του ηλεκτρονικού παρατηρητηρίου τουρισμού. Πρέπει να περιλαμβάνει την δημιουργία ενημερωμένης βάσης αξιόπιστων δεδομένων που θα καλύπτουν τις βασικές δραστηριότητες του τομέα τουρισμού, προσδιορίζοντας τους κατάλληλους δείκτες, την αξιολόγηση των υπαρχουσών πηγών δεδομένων, την διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων τους και την σύσταση ειδικών δράσεων στις οποίες πρέπει να προβεί το παρατηρητήριο για την κάλυψη των πιθανών κενών. Στις λοιπές δραστηριότητες του παρατηρητηρίου θα περιλαμβάνεται η τακτική αναφορά στις πρόσφατες προόδους και τάσεις, η ανάλυση των εθνικών πολιτικών, η διατύπωση νέων προτάσεων πολιτικής, ο προσδιορισμός των εγγράφων σχετικών με την πολιτική και η σύσταση διευθύνσεων για μελλοντικές αναλύσεις και μελέτες πολιτικής. Τέλος, η μελέτη θα αξιολογήσει την βιωσιμότητα του παρατηρητηρίου και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ανατεθεί εξωτερικά, κατόπιν της οργάνωσης και αρχικής διαχείρισης για περίοδο έως και 3 ετών από την Επιτροπή.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/05/2011 00:00
26/08/2011 23:59
26/08/2011 23:59
05/09/2011 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2011/S 97-158341 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/05/2011 00:00