Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στην Επιτροπή για τις κυβερνητικές αναθεωρήσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/06/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/07/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.4/ETU/2012/0018
Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στην Επιτροπή για τις κυβερνητικές αναθεωρήσεις και τις αναθεωρήσεις εμπειρογνωμόνων...
Συγκεκριμένος στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η ενημέρωση των κυβερνητικών αναθεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των εκθέσεων της 5ης αξιολόγησης της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC), μέσω της αξιολόγησης των εκθέσεων από πλευράς πολιτικής και της επισήμανσης προς τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικών σημείων των εκθέσεων που ενδεχομένως χρήζουν απάντησης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμβολή στην παραγωγή ακόμη περισσότερο ακριβών και συναφών πληροφοριών στην 5η έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή.Απαιτείται η άρτια και έγκαιρη αναθεώρηση των εν λόγω εκθέσεων, προκειμένου να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει και σχολιάσει τις εν λόγω μακρές και σύνθετες εκθέσεις εντός των πολύ σύντομων διαθέσιμων χρονοπλαισίων.Γενικός στόχος της εν λόγω δράσης είναι η μεγιστοποίηση του αντικτύπου της ΕΕ στη διαδικασία αναθεώρησης, ώστε να εξασφαλιστεί έτσι η συνάφεια και η ακρίβεια των εκθέσεων της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή για τους πολίτες της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
12/06/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
23/07/2012 23:59
03/08/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 110-182024
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/06/2012 00:00