Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

ATTENZIONE: la nuova scadenza per il ricevimento delle offerte è il 31/05 ore 12.00 – L’apertura delle offerte si terrà lo stesso giorno alle ore 15.00. Per informazioni sulle modalità di apertura, riferirsi al punto 3.3 dell’invito a presentare offerte. Un rettificativo al bando di gara è in corso di pubblicazione.
Τίτλος:
Προμήθεια ποτών για την καντίνα και το Clubhouse του JRC στις εγκαταστάσεις της ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/04/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/05/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB/IPR/2022/OP/0008
Προμήθεια ποτών για την καντίνα και το Clubhouse του JRC στις εγκαταστάσεις της Ίσπρα (Βαρέζε), Ιταλία
Προμήθεια ποτών για την καντίνα και το Clubhouse του JRC στις εγκαταστάσεις της Ίσπρα (Βαρέζε), Ιταλία.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
15900000
IT
Additional CPV Supplementary CPV
15930000
15981000
15982000
15900000
15910000
15960000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/04/2022 00:00
31/05/2022 12:00
31/05/2022 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 098-267109
Διορθωτικό
20/05/2022 00:00
2022/S 081-216912
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/04/2022 00:00