Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παρακολούθησης και ανάλυσης των φινλανδικών μέσων ενημέρωσης
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/01/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/AWD/2022/50
Υπηρεσίες παρακολούθησης και ανάλυσης των φινλανδικών μέσων ενημέρωσης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκηρύσσει την παρούσα διαδικασία με στόχο την ανάθεση σύμβασης-πλαισίου διάρκειας ενός έτους για την καθημερινή παρακολούθηση του γραπτού τύπου (εθνικού/περιφερειακού), των οπτικοακουστικών μέσων (ραδιόφωνο, τηλεόραση) και των βασικών επιγραμμικών μέσων (διαδίκτυο). Η εν λόγω σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί για μέγιστη διάρκεια τεσσάρων ετών.Ο σκοπός είναι η παροχή μιας έγκαιρης, ενημερωμένης σύνοψης των καθημερινών πληροφοριών, με τη μορφή ανασκοπήσεων τύπου, σχετικά με τον τρόπο αναφοράς θεμάτων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα μέσα ενημέρωσης. Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΔ Επικοινωνίας) επιζητεί να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή γνώση της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης σε όλη την ΕΕ θεμάτων σχετικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις δραστηριότητες του Προέδρου και των μελών του Κοινοβουλίου. Η ανάλυση των μέσων ενημέρωσης θα βοηθήσει, εντέλει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικοινωνήσει με καλύτερο τρόπο τις πολιτικές της ΕΕ στους πολίτες της ΕΕ και σε ειδικά κοινά στόχους. Για να επιτευχθεί αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζεται εν μέρει σε εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και βοήθεια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
450,000.00 EUR
450,000.00 EUR
92400000
FI
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Σημεία αναφοράς
26/01/2022 00:00
04/03/2022 17:00
08/03/2022 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 018-042408
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/01/2022 00:00