Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή βοήθειας στο γραφείο σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβού...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/09/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/10/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
06D10/2015/M031.
Παροχή βοήθειας στο γραφείο σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο.
Παροχή τεχνικού και αρχιτεκτονικού σχεδίου, προς υποστήριξη του γραφείου σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/09/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
19/10/2015 23:59
22/10/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 174-315835 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/09/2015 00:00