Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μοντέλα εναλλακτικής απασχόλησης για άτομα με αναπηρία: Δημιουργία, συνθήκες εργ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMPL/2022/OP/0002
Μοντέλα εναλλακτικής απασχόλησης για άτομα με αναπηρία: Δημιουργία, συνθήκες εργασίας και οδοί για την ανοικτή αγορά εργασίας σε επιχειρήσεις χωρίς αποκλεισμούς και προστατευόμενα εργαστήρια
VT/2021/036: Βλέπε έγγραφα της σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
150,000.00 EUR
150,000.00 EUR
98200000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
98200000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/07/2022 00:00
19/09/2022 12:00
20/09/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 169-475241
Διορθωτικό
02/09/2022 00:00
2022/S 127-360152
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/07/2022 00:00