Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υποστήριξης σε βασικές δραστηριότητες της ευρωπαϊκής πλατφόρμας τεχνολογί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
2015/RTD/OP/PP-03041-2014.
Παροχή υποστήριξης σε βασικές δραστηριότητες της ευρωπαϊκής πλατφόρμας τεχνολογίας και καινοτομίας για την αιολική ενέργεια -...
Η υπηρεσία στοχεύει στην ενημέρωση των ενεργειακών πολιτικών της ΕΕ σχετικά με τα τεχνολογικά επιτεύγματα, τις τάσεις και τις ανάγκες που έχουν σχέση με τη συνεισφορά του τομέα αιολικής ενέργειας στους στόχους της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2030 και προς το 2050, καθώς και με τη φιλοδοξία της Ενεργειακής Ένωσης.Ο σκοπός της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάπτυξη εστιασμένης παρακολούθησης της ευρωπαϊκής τεχνολογικής πλατφόρμας για το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας για την αιολική ενέργεια (SRA) και τον χάρτη πορείας που ενσωματώνεται στο ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (SET-plan) και η εκπόνηση μιας σειράς εκθέσεων με καθορισμό προτεραιότητας μεταξύ βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εστιασμένης έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την αιολική ενέργεια.Σκοπός της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι επίσης η στήριξη βασικών δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής πλατφόρμας τεχνολογίας και καινοτομίας σχετικά με την αιολική ενέργεια, προκειμένου να διευκολύνονται οι συζητήσεις μεταξύ του τομέα αιολικής ενέργειας, των φορέων χάραξης πολιτικής στα κράτη μέλη της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να στηρίζονται από εκδηλώσεις ενημέρωσης σε θέματα πολιτικών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
29/09/2015 23:59
07/10/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 160-293154
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/08/2015 00:00