Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχέδιο Ορίζοντας Ευρώπη: Πειραματική Έρευνα για την κατάσταση στροφείου ελικοπτέ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/01/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2022.HVP.02
Σχέδιο Ορίζοντας Ευρώπη: Πειραματική Έρευνα για την κατάσταση στροφείου ελικοπτέρου σε δακτύλιο δινών (2η έκδοση)
Η κατάσταση στροφείου σε δακτύλιο δινών (VRS) είναι αεροδυναμική κατάσταση για ελικόπτερα που συνήθως δημιουργείται σε σχεδόν κατακόρυφη ή κατακόρυφη κάθοδο, όταν η σχετική ανοδική ταχύτητα του αέρα ισούται με την καθοδική ταχύτητα ροής του κύριου στροφείου. Η έρευνα αυτή αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου του VRS σε διάφορα είδη ελικοπτέρων, των αναλυτικών μεθόδων και μεθόδων πρόβλεψης προσομοίωσης και των μεθόδων πτητικών δοκιμών για τον προσδιορισμό του. Θα πρέπει επίσης να παρέχει μια ένδειξη της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών ελιγμών αποκατάστασης, όπως αυτός που προτείνει ο Capt. Vuichard.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
380000.00 EUR
380000.00 EUR
73000000
DEA23
Additional CPV Supplementary CPV
73300000
73100000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/01/2022 00:00
30/03/2022 17:00
31/03/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 019-045189
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/01/2022 00:00