Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.CAT.OP.065 Μελέτη για την ενημέρωση της στρατηγικής σχετικά με τα απαντητικά ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
15.CAT.OP.065.
15.CAT.OP.065 Μελέτη για την ενημέρωση της στρατηγικής σχετικά με τα απαντητικά πυρά εδάφους-αέρος (C-Safire) σε στρατιωτικές επιχειρήσεις...
Ο στόχος της σύμβασης είναι η παράδοση μιας μελέτης η οποία θα επιτρέπει στους πιθανούς συνεισφέροντες σε στρατιωτικές επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ να κατανοήσουν τις ελάχιστες απαιτούμενες ικανότητες απαντητικών πυρών εδάφους-αέρος (C-Safire) πριν από τη συμμετοχή σε μια επιχείρηση. Η μελέτη θα υποστηρίξει τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και άλλους εταίρους κατά την αξιολόγηση και ανάπτυξη του επιπέδου ικανοτήτων C-Safire ενώ θα βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ τους. Σε τελική ανάλυση, η μελέτη θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μελλοντικής στρατηγικής C-Safire για στρατιωτικές επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
11/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
25/09/2015 17:00
28/09/2015 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 153-281550 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/08/2015 00:00