Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ομάδα υπηρεσιών υποστήριξης αξιολογήσεων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG International Cooperation and Development (DEVCO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EuropeAid/137406/DH/SER/TPS.
Ομάδα υπηρεσιών υποστήριξης αξιολογήσεων.
Ο διαγωνισμός θα έχει ως στόχο τη σύσταση μιας ομάδας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης αξιολογήσεων (ESST) για την παροχή τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης προς τους υπεύθυνους διαχείρισης των εργασιών της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην έδρα και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ για τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και τη διάδοση/εφαρμογή των αξιολογήσεων των προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας.Τη διαχείριση της ομάδας ESST θα αναλάβει η μονάδα αξιολόγησης της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
01/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
28/09/2015 23:59
05/10/2015 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 036-057178 Διορθωτικό 20/02/2016 00:00
2015/S 147-269605 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/08/2015 00:00