Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Internet services for eu-LISA in Tallinn, Estonia
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the ...
Ημερομηνία έναρξης:
01/02/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
15/02/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
LISA-2022-NP-01
Internet services for eu-LISA in Tallinn, Estonia
Internet Services for eu-LISA in Tallinn, Estonia (including Internet, SIP-lines, FAX-line and IPTV services). Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing Contracting Authority's intention to publish a future negotiated negotiated middle value procedure.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
01/02/2022 00:00
15/02/2022 17:00
23/02/2022 - 07/03/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.