Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για διοικητικές και επιχειρησιακές συναν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/02/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/04/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EUAA/2022/001
Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για διοικητικές και επιχειρησιακές συναντήσεις και εκδηλώσεις που διεξάγονται στις νήσους της Μάλτας
Το αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για διοικητικές και επιχειρησιακές συναντήσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται στις νήσους της Μάλτας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.euaa.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,500,000.00 EUR
1,300,000.00 EUR
79952000
MT
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/02/2022 00:00
14/04/2022 16:00
19/04/2022 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 056-145417
Διορθωτικό
21/03/2022 00:00
2022/S 043-110283
Διορθωτικό
02/03/2022 00:00
2022/S 040-099786
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/02/2022 00:00