Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών καντίνας και τροφοδοσίας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλον...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EEA/ADS/15/009.
Παροχή υπηρεσιών καντίνας και τροφοδοσίας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
Ο ΕΟΠ αποσκοπεί στη σύναψη μιας σύμβασης-πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών καντίνας και τροφοδοσίας στις εγκαταστάσεις του στη διεύθυνση Kongens Nytorv 6 και 8, 1050 Κοπεγχάγη K, ΔΑΝΙΑ.Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης είναι η παροχή ενός γεύματος (μπουφέ) στα μέλη του προσωπικού και τους επισκέπτες του ΕΟΠ και η τροφοδοσία των συνεδριάσεων που διεξάγονται εντός των εγκαταστάσεων με καφέ και τσάι, σερβιριζόμενα γεύματα, δείπνα και δεξιώσεις.Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε 2 στάδια:1) ο ΕΟΠ προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να παρουσιαστούν ως υποψήφιοι μέσω της υποβολής υποψηφιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στους όρους αναφοράς,2) ο ΕΟΠ θα αποστείλει μια πρόσκληση στους επιλεγμένους υποψήφιους για την υποβολή προσφοράς σύμφωνα με τους όρους της συγγραφής υποχρεώσεων.
Υπηρεσίες
Διαδικασία με διαπραγμάτευση και προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
06/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
02/09/2015 16:00
02/09/2015 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 182-328516
Διορθωτικό
19/09/2015 00:00
2015/S 150-276546
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/08/2015 00:00