Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Interpretation hub infrastructure and technical support in Sofia
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG for Logistics and Interpretation for Conferences (LINC)
Ημερομηνία έναρξης:
27/01/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
07/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
LINC/2022/AWD/CIIU/FC700
Interpretation hub infrastructure and technical support in Sofia
Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing the Contracting authority's intention to publish a future negotiated middle value procedure.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
27/01/2022 00:00
07/03/2022 23:59
08/03/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.