Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής ασφάλειας
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the ...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/03/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
LISA-2022-RP-01
Παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής ασφάλειας
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η απόκτηση υπηρεσιών διασυνοριακής ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις του eu-LISA.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
16,500,000.00 EUR
79710000
Σημεία αναφοράς
28/03/2022 00:00
Άνευ αντικειμένου
27/04/2022 16:59
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες ασφαλείας, φύλαξης και υποδοχής στο Ταλίν, Εσθονία
Λεπτομερή στοιχεία στα έγγραφα της σύμβασης, βλέπε σύνδεσμο στο σημείο I.3) της παρούσας προκήρυξης.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες ασφάλειας, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στο Ταλίν, Εσθονία
Λεπτομερή στοιχεία στα έγγραφα της σύμβασης, βλέπε σύνδεσμο στο σημείο I.3) της παρούσας προκήρυξης.
Παρτίδα 3
Υπηρεσίες ασφάλειας, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στο Στρασβούργο, Γαλλία και στις Βρυξέλλες, Βέλγιο
Λεπτομερή στοιχεία στα έγγραφα της σύμβασης, βλέπε σύνδεσμο στο σημείο I.3) της παρούσας προκήρυξης.
Παρτίδα 4
Συνδεδεμένα έργα και υπηρεσίες ασφάλειας, πολιτικής προστασίας και συστημάτων ασφάλειας στο Τάλιν-Εσθονία, στο Στρασβούργο- Γαλλία, στις Βρυξέλλες-Βέλγιο και στο Sankt Johann-Αυστρία
Λεπτομερή στοιχεία στα έγγραφα της σύμβασης, βλέπε σύνδεσμο στο σημείο I.3) της παρούσας προκήρυξης.
Παρτίδα 5
Παροχή εξοπλισμού ασφάλειας και προστασίας στο Ταλίν-Εσθονία, στο Στρασβούργο-Γαλλία, στις Βρυξέλλες-Βέλγιο και στο Sankt Johann-Αυστρία
Λεπτομερή στοιχεία στα έγγραφα της σύμβασης, βλέπε σύνδεσμο στο σημείο I.3) της παρούσας προκήρυξης.
Παρτίδα 6
Υπηρεσίες υποστήριξης ασφάλειας και υποδοχής για εκδηλώσεις του eu-LISA στο Ταλίν-Εσθονία, στο Στρασβούργο-Γαλλία, στις Βρυξέλλες-Βέλγιο, στο Sankt Johann-Αυστρία
Λεπτομερή στοιχεία στα έγγραφα της σύμβασης, βλέπε σύνδεσμο στο σημείο I.3) της παρούσας προκήρυξης.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 061-159289
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/03/2022 00:00