Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιθεώρηση, συντήρηση και εγκατάσταση εξοπλισμού προστασίας από πτώσεις
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/02/2022
Ημερομηνία λήξης:
18/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2022/OP/0287-PIN
Επιθεώρηση, συντήρηση και εγκατάσταση εξοπλισμού προστασίας από πτώσεις
Η σύμβαση θα επιτρέψει τον περιοδικό έλεγχο και τη διορθωτική συντήρηση συστημάτων και συσκευών προστασίας από πτώσεις στις εγκαταστάσεις της Ίσπρα για τα οποία δεν απαιτείται η άδεια του κατασκευαστή (όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 365), την εγκατάσταση νέων συστημάτων και συσκευών προστασίας από πτώσεις και άλλων συναφών βοηθητικών προϊόντων που πληρούν την ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία δεν απαιτούν την άδεια του κατασκευαστή για την εκτέλεση συντήρησης και περιοδικών επιθεωρήσεων.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Άνευ αντικειμένου
500000.00 EUR
500000.00 EUR
50800000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
35820000
50800000
44212300
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
08/02/2022 00:00
18/03/2022 04:11
08/03/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 027-067728
Προκαταρκτική προκήρυξη
08/02/2022 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/IPR/2022/OP/0287
Επιθεώρηση, συντήρηση και εγκατάσταση εξοπλισμού προστασίας από πτώσεις
Προκήρυξη διαγωνισμού