Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10638 - Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σχετικά με το EUR-Lex-2012
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/09/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10638.
AO 10638 - Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σχετικά με το EUR-Lex-2012
Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σχετικά με το EUR-Lex-2012 http://eur-lex.europa.eu το οποίο παρέχει άμεση δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω του συστήματος EUR-Lex μπορείτε να συμβουλεύεστε την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες, τη νομοθεσία, τη νομολογία και τις νομοθετικές προτάσεις. Προσφέρει εκτενείς μηχανισμούς αναζήτησης και τα έγγραφά του διατίθενται στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/09/2015 00:00
30/09/2015 23:59
16/12/2015 23:59
07/10/2015 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 174-315833
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/09/2015 00:00