Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για το κτίριο και τα ναυλωμένα μέσα της EF...
Αναθέτουσα αρχή:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/02/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EFCA/VGO/2022/OP/0001
Υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για το κτίριο και τα ναυλωμένα μέσα της EFCA
Υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για το κτίριο και τα ναυλωμένα μέσα της EFCA.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
430000.00 EUR
430000.00 EUR
66000000
ES114
Additional CPV Supplementary CPV
66000000
66514000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/02/2022 00:00
28/03/2022 16:00
29/03/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 040-099785
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/02/2022 00:00