Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφαλιστικής μεσιτείας - EMA/2015/30/IS.
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EMA/2015/30/IS.
Υπηρεσίες ασφαλιστικής μεσιτείας - EMA/2015/30/IS.
1. Ανεξάρτητες υπηρεσίες επαγγελματικής ασφαλιστικής μεσιτείας και αρωγή με ασφαλιστική κάλυψη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών του Οργανισμού.2. Σύναψη και ανανέωση των ασφαλίσεων του Οργανισμού με κατάλληλους παρόχους ασφάλισης, παρέχοντας μόνιμη εγγύηση ως προς την εγκυρότητα των συμβολαίων.3. Συνεχής διαχείριση και διακυβέρνηση της ασφαλιστικής κάλυψης του Οργανισμού.4. Συντονισμός με τον διορισθέντα σύμβουλο ασφάλισης του Οργανισμού για την εξασφάλιση της επαρκούς προστασίας των δικαιωμάτων του Οργανισμού.5. Υπηρεσίες αντιμετώπισης και διαχείρισης αξιώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
12/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
18/09/2015 12:00
22/09/2015 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 154-283317
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/08/2015 00:00